ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ FMO®

Πριν την τοποθέτηση

Συνδέστε το διαγνωστικό σας (μηχανικός αυτοκινήτων) με τον αισθητήρα οξυγόνου λάμδα του οχήματος πριν την τοποθέτηση συσκευής βενζίνης FMO® και σημειώστε κάποιες μετρήσεις όπως:

  1. Πόσες διορθώσεις, (παλμούς) σε σταθερό χρόνο (sec ή min) κάνει ο αισθητήρας.
  2. Ποσοστό + / - επί τοις εκατό (%) στη διόρθωση καυσίμου.
  3. Μορφή Κυματομορφών.
  4. Στροφές κινητήρα.
  5. Κλίμακα mA η mV (Στην κλίμακα mA η mV από το ρελαντί του κινητήρα σας πατήστε το πεντάλ του γκαζιού ανεβάστε στροφές και αφήστε το. Αυτό κάντε το τρείς φορές ανεβάζοντας διαφορετικές στροφές κάθε φορά. Κρατήστε σημειώσεις όπως α) Της στροφές β) το εύρος της κλίμακας mA η mV που χρησιμοποίησε ο αισθητήρας λάμδα στης διορθώσεις του κάθε φορά).

dyno1

 

Μετά την τοποθέτηση συσκευής βενζίνης FMO®

Τοποθετήστε τη συσκευή βενζίνης FMO® στο όχημα σας και βάλτε μπροστά τον κινητήρα.
Mετά από 10 λεπτά συνδέστε το διαγνωστικό σας και κάντε της ίδιες μετρήσεις.

dyno2

 

Αποτελέσματα

Συγκρίνοντας τις δύο μετρήσεις βλέπουμε ότι:

Χωρίς συσκευή FMO® οι κλασικές διορθώσεις (σήματα) του αισθητήρα λάμδα δεν είναι ίδιες και στης τρείς μετρήσεις αλλά κυμαίνονται απο 28 έως 32. Δεν είναι ίδιο και το ποσοστό διόρθωσης καυσίμου κυμαίνεται από 92% (φτωχό καύσιμο) έως 107% (πλούσιο καύσιμο). Στην κλίμακα mA ανεβάζοντας διαφορετικές στροφές (μαρσαρίσματα) στον κινητήρα σας ο αισθητήρας λάμδα χρησιμοποίησε όλη την κλίμακα mV η mA στης διορθώσεις του.(Απο 200 mV έως 700 mV)

Με συσκευή FMO® οι αντίστοιχες διορθώσεις (σήματα) του αισθητήρα λάμδα είναι σταθερά 16. Το ποσοστό διόρθωσης καυσίμου είναι και αυτό σταθερό στο 100% και στης τρείς μετρήσεις. Ανεβάζοντας διαφορετικές στροφές (τρία μαρσαρίσματα) στον κινητήρα σας ο αισθητήρας λάμδα δεν χρησιμοποίησε όλη την κλίμακα mV η mA διορθώνοντας αλλά ένα μέρος της που είναι πάντα το ίδιο σε όποιες στροφές και αν ανεβάσατε τον κινητήρα σας. π.χ. α) Απο το ρελαντί του κινητήρα σας πατήστε το πεντάλ του γκαζιού ανεβάστε 3700 στροφές και αφήστε το. Αντίστοιχα βλέπετε 400 - 450 mV στο διαγνωστηκό σας. β) Κάντε το ίδιο ξανά αλλά τώρα ανεβάστε 4900 στροφές. Αντίστοιχα βλέπετε πάλι 400 - 450 mV. Σε όποιες στροφές και να ανεβάσετε τον κινητήρα σας το εύρος στην κλίμακα mV η mA από - έως είναι πάντα ίδιο. (Ανάλογα με την μάρκα και τον τύπο του αισθητήρα είναι και η τάση ανάγνωσης στο διαγνωστικό).
 
Έτσι τεκμηριώνεται ότι μετά την τοποθέτηση συσκευής FMO® αλλάζει κάτι στην καύση του κινητήρα.
Αλλάζει η μοριακή σύνθεση των ψεκασμένων σταγονιδίων καυσίμου στους κυλίνδρους του κινητήρα. (Χρόνος εισαγωγής καυσίμου) Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στον χρόνο της έκρηξης να καίγεται ίδια ποσότητα σταγονιδίων καυσίμου μέσα σε κάθε κύλινδρο και να παράγεται ίδιο έργο από κάθε κύλινδρο του κινητήρα. (Ροπή κινητήρα) Στον χρόνο της εξαγωγής, το οξυγόνο των καυσαερίων κάθε κυλίνδρου του κινητήρα, είναι ίδιο. Όταν αυτό φτάσει από το σύνολο των κυλίνδρων στον αισθητήρα λάμδα, ο αισθητήρας στέλνει 50% λιγότερα σήματα προς τον εγκέφαλο (που διορθώνει την ποσότητα ψεκασμένου καυσίμου).
 

Μετρήσεις καυσαερίων K (Αιθάλης) από FORD Connect 1.8 TDCI/06

 

Χωρίς συσκευή
πετρελαίου FMO
®

(Τέσσερις μετρήσεις)

 connect1

Κ1 0,80
Κ2 0,79
Κ3 0,96
Κ4 1.06

- Μέση τιμή 0,90

-----------

Με συσκευή
πετρελαίου FMO
®

(Τέσσερις μετρήσεις)

 connect2

Κ1 0,80
Κ2 0,79
Κ3 0,96
Κ4 1.06

- Μέση τιμή 0,32

-----------