ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Σε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης με σύστημα τροφοδοσίας ψεκασμού βενζίνης/πετρελαίου, ο ψεκασμός του καυσίμου επιτυγχάνεται μέσω των μπεκ.
Το ψεκασμένο καύσιμο σχηματίζει ένα νέφος με σταγονίδια στον θάλαμο καύσης.

Μέχρι σήμερα ο αριθμός αυτός των σταγονιδίων, δηλαδή ο βαθμός διασκορπισμού του καυσίμου, επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη καύση.

Μοριακή σύνθεση σταγονιδίου

Αν πάρουμε ένα ψεκασμένο σταγονίδιο και το αναλύσουμε ως προς την μοριακή του σύνθεση θα βρούμε ότι αποτελείται από μόρια οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα, υδρογονανθράκων, κ.α., ποτέ όμως σε σταθερές ποσότητες και σε αποστάσεις άνισες μεταξύ τους.

inj1Σε ένα ψεκασμένο σταγονίδιο, η μοριακή αυτή ανομοιομορφία και η άνιση απόσταση από το μόριο του οξυγόνου είναι ο κύριος λόγος που οι κινητήρες εσωτερικής καύσης μεταβάλουν τη ροπή τους ανάλογα με την αύξηση των στροφών και το μέγιστο της ροπής επιτυγχάνεται σε πολύ υψηλές στροφές.

Καινοτομία Fpfiters®

inj2Η Fpfilters® με της νέου τύπου συσκευές της FMO® επιτυγχάνει, το καύσιμο που πηγαίνει στα μπεκ, να αποτελείται από ομοιόμορφα μόρια και τα ψεκασμένα σταγονίδια να αποτελούνται από ομοιόμορφα μόρια στην σωστή αναλογία για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής καύσης.