Οικονομία καυσίμου με..

Συσκευές FMO® για LPG - υγραέριο

lpg lineΛειτουργία συσκευών FMO® LPG σε οχήματα με υγραεριοκίνηση

Το αέριο LPG είναι ένα μείγμα προπανίου – βουτανίου σε αναλογία 60/40.

Κατά την λειτουργία ενός κινητήρα με καύσιμο αέριο LPG ο όγκος του αερίου που μπαίνει στους κυλίνδρους μετά τον ψεκασμό του από τα μπέκ είναι ίδιος από κύλινδρο σε κύλινδρο, όμως ποτέ δεν εχουμε ίδια αναλογία προπανίου – βουτανίου μέσα στους κυλίνδρους.

Τοποθετούμε τη συσκευή FMO® αερίου LPG στον σωλήνα παροχής αερίου πριν την μπεκιέρα.

Στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχει ο μεταλλικός οργανωτής μορίων αερίων που αποτελείται από μεταλλικά συγκολλημένα σφαιρίδια με σταθερά διάκενα μεταξύ τους. Τα μόρια του προπανίου – βουτανίου, που δεν είναι ίδια μεταξύ τους, χρειάζονται διαφορετικό χρόνο για να περάσουν από τα διάκενα του μεταλλικού οργανωτή της συσκευής FMO®, ο χρόνος όμως αυτός είναι πάντα ο ίδιος για το κάθε ένα μόριο όταν η πίεση είναι σταθερή.

Αποτελέσματα συσκευών FMO®

lpg corner Έτσι στην έξοδο του από την συσκευή FMO® ο όγκος του αερίου έχει πάντα σταθερή αναλογία μορίων προπανίου – βουτανίου με αποτέλεσμα όλοι οι κύλινδροι να πληρώνονται με το ίδιο μείγμα και κατά την καύση του να παράγουν το ίδιο έργο.

Μετά την τοποθέτηση συσκευής FMO® αερίου LPG μπορούμε να μειώσουμε στο πρόγραμμα του εγκεφάλου έως και 10% την ποσότητα αερίου που ψεκάζουν τα μπέκ σε όλες τις στροφές λειτουργίας του κινητήρα. Έτσι πετυχαίνουμε οικονομία αερίου έως 8%.

Η συσκευή FMO® αποσυναρμολογείται και καθαρίζεται με αέρα κάθε 20.000 χιλ.
Αντικατάσταση συσκευής FMO® κάθε 120.000 χιλ.

τιμή: 69€ + ΦΠΑ

Όλες οι συσκευές FMO® έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 3 χρόνια.