Προφίλ της Fpfilters®

Η Fpfilters® είναι μία οικολογική εταιρεία του κλάδου Πράσινης ενέργειας και τεχνολογίας που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογιών για τον τομέα καυσίμων.

Μετά και το πρωτόκολλο του Κιότο που υπογράφηκε από τις περισσότερες βιομηχανικές χώρες του πλανήτη και που έχει να κάνει με τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και συνεπώς με την μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, οι δραστηριότητες της εταιρείας εστιάζονται στην ανάπτυξη και κατασκευή καινοτόμων συσκευών οργάνωσης των μορίων του καυσίμου, παράλληλα με κατακράτηση νερού και ρύπων μέσα στην συσκευή.

Οι συσκευές αυτές, που ονομάζονται Οργανωτές Μορίων Καυσίμου FMO® τοποθετούνται σε κινητήρες εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν ως καύσιμα Βενζίνη, Πετρέλαιο, Βίο-ντίζελ, η αέρια. Οι οργανωτές μορίων καυσίμου FMO® χρησιμοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια που παράγει το κάθε καύσιμο, και με τη χρήση τους οι κινητήρες παράγουν:

 Μεγαλύτερη ενέργεια ανά λίτρο καυσίμου από ότι ο κατασκευαστής.
- Μακροζωία του κινητήρα, των αισθητήρων καύσης, των καταλυτών.
- Μείωση στις εκπομπές ρύπων.
- Μείωση CO2 μετρήσεις Fpfilters
®
- Η εκπομπή αιθάλης σε πετρελαιοκινητήρες EU2/EU3 μειώνεται έως 60%.
- Μείωση του θορύβου του κινητήρα κατά τη λειτουργία.
  Νέες προδιαγραφές στα φίλτρα καυσίμων.
- Κατακράτηση σκληρών, μαλακών ρύπων 100% στο καύσιμο.
- Κατακράτηση νερού 100% στο καύσιμο.
- Διαφάνεια συσκευής για τον εύκολο οπτικό έλεγχο του βαθμού ρύπανσης στο καύσιμο.

Οικολογικό. Όλα τα εξαρτήματα των συσκευών Fpfilters® ανακυκλώνονται 100%.

Η Fpfilters® από το 1974, για να πετύχει αυτούς τους στόχους, κάνει έρευνα στα φίλτρα καυσίμων, στα καύσιμα και στις ιδιότητες τους. Έτσι μπόρεσε να αναπτύξει νέες τεχνολογίες στους τομείς αξιοποίησης και οικονομίας καυσίμων, κατακρατήσεις ρύπων και νερού απ;o αυτά και συνεχίζει τις έρευνες αυτές με σκοπό να δημιουργεί συνεχώς νέες καινοτόμες τεχνολογίες.

Παπαβασιλείου Φίλιππος